سبد خرید

هاست لینوکس

 • 50MB-Cpanel

  • 50 مگابایت فضای وب
  • 2 گیگا بایت پهنای باند
  • روزانه،هفتگی، ماهیانه بک آپ
 • 100MB-Cpanel

  • 100 مگابایت فضای وب
  • 5 گیگا بایت پهنای باند
  • روزانه،هفتگی، ماهیانه بک آپ
 • 200MB-Cpanel

  • 200 مگابایت فضای وب
  • 10 گیگا بایت پهنای باند
  • روزانه،هفتگی، ماهیانه بک آپ
 • 300MB-Cpanel

  • 300 مگابایت فضای وب
  • 15 گیگا بایت پهنای باند
  • روزانه،هفتگی، ماهیانه بک آپ
 • 500MB-Cpanel

  • 500 مگابایت فضای وب
  • 20 گیگا بایت پهنای باند
  • روزانه،هفتگی، ماهیانه بک آپ
 • 1GB-Cpanel

  • 1 گیگا بایت فضای وب
  • 30 گیگا بایت پهنای باند
  • روزانه،هفتگی، ماهیانه بک آپ
 • 2GB-Cpanel

  • 2گیگا بایت فضای وب
  • 60 گیگا بایت پهنای باند
  • روزانه،هفتگی، ماهیانه بک آپ
 • 5GB-Cpanel

  • 5گیگا بایت فضای وب
  • 100 گیگا بایت پهنای باند
  • روزانه،هفتگی، ماهیانه بک آپ